Deel dit artikel

wetenschappelijk staat het vast: het altijd verbonden zijn met onze informatie- en communicatietechnologie is een ramp voor ons denkbrein. niet de fantastische technologie is het probleem, maar wel de manier waarop we ze gebruiken. om ons brein, en dus onszelf, te beschermen moeten we het dringend ontkoppelen. onze hersenen zijn niet gemaakt om te multitasken.

Bevrijd je brein

Theo Compernolle

Als meerdere wetenschappers uit verschillende disciplines een stand van zaken maken in een onderzoeksgebied en daarbij tot dezelfde alarmerende conclusie komen, dan dienen we hier rekening mee te houden, zeker als het negeren ervan heel negatieve gevolgen heeft voor ons leren, ons werken en onze veiligheid. Zo komen Adam Gazzaley en Larry Rosen, Cal Newport, Daniel Levitin, ikzelf en vele andere wetenschappers tot dezelfde ondubbelzinnige en glasheldere conclusie: het altijd verbonden zijn met onze ‘informatie- en communicatietechnologie’ (ICT) heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor zowel de kwaliteit als de kwantiteit van ons denkwerk.

In Digitale Demenz (2012) gaat Manfred Spitzer nog een stap verder. Hij stelt onomwonden dat het verkeerd gebruik van ICT onherstelbare schade toebrengt aan het brein van kinderen en adolescenten. Niet iedereen is het eens met dit doemdenken, maar vele wetenschappers maken zich wel degelijk zorgen over de manier waarop steeds meer kinderen verstrikt raken in de vicieuze cirkels van slechte gewoontes of zelfs verslaving door een verkeerd gebruik van ICT zoals internet, e-mail, social media, gaming en vooral de smartphone. Overigens geldt dit evenzeer voor volwassenen. Uit vragenlijsten die gebruikt worden om verslaving op te sporen, blijkt dat tussen de 20 en 30 procent verslaafd is aan ‘altijd verbonden zijn’. De enquêtes die ik voor mijn workshops met managers houd, laten zien dat dit percentage jaar na jaar toeneemt.

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 60. De volledige tekst verschijnt later online.

Deel dit artikel