Deel dit artikel

voor het verklaren van het uitbreken van de financiële crisis in 2008 werden tal van redenen naar voren geschoven. arjun appadurai, een autoriteit op het vlak van antropologie en globalisering, presenteert een heel andere kijk op het falen van het financiële systeem. voor hem gaat het eerder om een linguïstisch probleem. in zijn boek banking on words biedt hij een filosofische reflectie over deze crisis.

De bankencrisis anders bekeken

Jan de Spiegeleer

Voor het verklaren van het uitbreken van de financiële crisis in 2008 werden tal van redenen naar voren geschoven: er was de hebzucht van de bankiers, de globalisering van de geld- en kapitaalmarkten tot en met de afwezigheid van de centrale banken die, met Alan Greenspan voorop, geloofden in een zelfregulerende financiële markt. De Indiase hoogleraar Arjun Appadurai, een autoriteit op het vlak van antropologie en globalisering, heeft een heel andere kijk op het falen van het financiële systeem. Voor hem gaat het eerder om een linguïstisch probleem. Om zijn standpunt kracht bij te zetten baseert hij zich onder meer op het werk van auteurs uit de menswetenschappen, zoals John L. Austin (1911-1960), Marcel Mauss (1872-1950), Jacques Derrida (1930-2004) en Max Weber (1864-1920).

In november 2015 rolde het meest recente werk van Appadurai van de pers. Banking on Words. The Failure of Language in the Age of Derivative Finance biedt een filosofische reflectie over de crisis van 2008 die de financiële wereld op zijn grondvesten deed daveren. Een grote bank zoals Lehman Brothers ging overkop terwijl andere financiële instellingen hun hachje konden redden met het geld van de belastingbetalers. De auteur introduceert de lezer in de wereld van de afgeleide producten. Dit zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van een ander financieel instrument. Het rendement van het afgeleide product wordt derhalve gedreven door die onderliggende waarde. Waar de meeste literatuur rond afgeleide producten een streng mathematisch parcours volgt, kijkt Appadurai eerder vanuit een antropologische invalshoek naar de financiële spitstechnologie.

Het vervolg van deze tekst lees je in de papieren versie van Karakter 58. De volledige bijdrage verschijnt later online.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen