Deel dit artikel

in 2018 werd de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van karl marx herdacht. dat zou niet de enige reden mogen zijn om ’s mans werk te lezen: zijn kritiek op de economische en maatschappelijke ongelijkheid is nog steeds actueel. opdat marx vandaag zou kunnen blijven inspireren, moeten weliswaar een aantal onduidelijkheden worden opgeklaard, blinde vlekken ingevuld en ontsporingen goedgemaakt.

Karl Marx herdenken

Rob Devos

De tweehonderdste verjaardag van Marx’ geboorte heeft bij ons geen storm van herdenkingen uitgelokt, maar  is evenmin onopgemerkt gepasseerd. Johan Heldenbergh trok Vlaanderen en Nederland rond met de theatermonoloog Marx, geschreven door Stefaan Van Brabandt. Vormingsorganisaties zetten naar aanleiding van de voorstelling vaak een lezing op door de auteur of een andere filosoof. Aan de UGent vond een academisch symposium plaats onder de titel De onverbiddelijke kritiek op al het bestaande.

Na de vertaling in 2017 van de Marx-biografie door Gareth Stedman Jones verschenen in 2018 twee Nederlandstalige boeken: een kritische introductie door Walter Weyns en een vertaling van drie van Marx’ basisteksten door Henk Hoeks en Hugues Boekraad. Walter Weyns volgt in zijn toegankelijke boek de weg die Marx aflegde vanaf de kritische lezing van Hegels filosofie en diens linkse volgelingen tot aan de economische analyse in Das Kapital. De auteur ziet trouwens geen breuk tussen de jonge en de late Marx. Vooral de uiteenzetting over de structuur en dynamiek van het kapitalisme is heel verhelderend. Leg maar eens uit wat ‘de tendentiële daling van de winstvoet van het kapitaal’ betekent. Weyns doet het. Hij reconstrueert Marx’ geschiedenis, en vertelt tegelijkertijd over de geweldige energie die de lectuur van Marx in hem opwekte sinds hij als ‘een jongen Marx ontdekte’ en over de fascinatie, bewondering en afkeer die hij nog altijd voelt.

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 65.
De volledige tekst verschijnt later online.
Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen