Deel dit artikel

in het onderzoek naar hiv/aids werden al grote sprongen gemaakt. door het gebruik van antivirale remmers is het niet langer een dodelijke ziekte. maar levenslang pillen slikken en jaarlijkse controles zijn niet alleen duur voor de sociale zekerheid, het blijft voor de patiënten een zware last om te dragen. de zoektocht naar een definitieve genezing van hiv-infectie staat dan ook hoog op de agenda van de aidsonderzoeker. de financiële middelen die hiervoor ter beschikking worden gesteld zijn echter lang niet toereikend.

Naar een genezing van hiv-infectie?

Zeger Debyser

In 1983 beschreven Luc Montagnier en Françoise Barré-Sinoussi van het Institut Pasteur in Parijs, hoe het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) wordt veroorzaakt door het humaan immuundeficiëntievirus (hiv). Een humaan retrovirus is een virus dat zijn RNA-genoom omzet in DNA vooraleer dit DNA in te bouwen in het menselijke genoom. Dit was de oorzaak van een nieuwe mysterieuze ziekte waarbij jonge volwassenen op korte tijd stierven aan banale infecties omdat hun immuunsysteem het begaf. Snel hierna kon een bloedtest worden ontwikkeld om antistoffen tegen het virus op te sporen en bloedbanken veilig te stellen. Meteen begon ook de succesvolle zoektocht naar antivirale remmers, waarbij het Leuvense Rega-instituut overigens een hoofdrol zou spelen.

In 2017 kan men stellen dat hiv-onderzoek een van de meest succesvolle ondernemingen van de laatste dertig jaar is geweest. Van een nieuwe, fatale en besmettelijke ziekte werd niet alleen de oorzaak ontdekt, er werd ook een remmende medicatie voor ontwikkeld. Door middel van combinatietherapie, bestaande uit meerdere krachtige remmers van de virale replicatiecyclus, slagen we er vandaag in de vermenigvuldiging van het virus zo te onderdrukken dat er geen viruspartikels meer detecteerbaar zijn in het bloed van de patiënt. Patiënten die nauwgezet hun medicatie, inmiddels herleid tot één dagelijkse combipil, nemen, zijn symptoomvrij en kunnen hun professionele en sociale leven quasi normaal voortzetten. Omdat deze combinatietherapie ook ruim beschikbaar wordt gesteld in ontwikkelingslanden, zien we daar voor het eerst het aantal nieuwe infecties dalen. Doordat meer patiënten minder virus in het bloed hebben, besmetten ze minder nieuwe mensen. Veralgemeende behandeling blijkt dus de beste preventie. Hopelijk reserveren we in deze financieel benarde tijden genoeg geld om de geneesmiddelen wereldwijd toe te dienen aan hen die geïnfecteerd zijn.

Het vervolg van deze tekst lees je in de papieren versie van Karakter 58. De volledige bijdrage verschijnt later online.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen