Deel dit artikel

in the dark side of management biedt gerard hanlon een particuliere kijk op een aantal bekende managementtheorieën, van hun prille begin tot heden. ze kaderen volgens hem allemaal in hetzelfde neoliberale paradigma, benadrukken steevast de tegenstelling tussen ‘arbeid’ en ‘kapitaal’ en pogen die om te buigen in het voordeel van het ‘kapitaal’. door zijn scherpe synthese poneert hanlon een visie en een discours die relevant zijn voor iedereen die met management en organisatie bezig is – al valt er wel een en ander te nuanceren.

Over de duistere kant van managementtheorieën

Koenraad Debackere

In 1992 publiceerde Francis Fukuyama zijn spraakmakende boek The End of History. Met de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog werd, aldus Fukuyama, de westerse, liberale democratie erkend als het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid, het eindpunt van de geschiedenis dus. Dit is een controversiële stelling die de laatste 25 jaar alleen op toenemende scepsis kan rekenen. Ondertussen hebben we de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen achter de rug en heeft het Verenigd Koninkrijk met een (weliswaar nipte) meerderheid de Brexit goedgekeurd. Deze en vele andere gebeurtenissen kenmerken een afwijzing van het neoliberale gedachtegoed van globalisering en kapitalistische ontwikkeling dat op zijn minst een deel van de bevolking van zich heeft vervreemd en met een verweesd gevoel van onmacht en onzekerheid heeft achtergelaten. Daar waar Fukuyama, in de voetsporen van denkers als Fichte en Hegel, de liberale democratie beschouwt als het eindresultaat van een dialectisch proces van these, antithese en synthese, weten we vandaag dat die synthese geen eindpunt is. Het provocatieve, maar tevens doordachte werk van Gerard Hanlon, The Dark Side of Management. A Secret History of Management Theory, verdient zijn plaats in dit dialectische gebeuren.

Het vervolg van deze tekst lees je in de papieren versie van Karakter 61. De volledige bijdrage verschijnt later online.

Koenraad Debackere is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Zijn specialisatie is het management van innovatie. Als algemeen beheerder is hij betrokken bij het dagelijks beheer en management van de KU Leuven. Aldus combineert hij een academische invalhoek met praktijkervaring.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen