Deel dit artikel

bij het begin van het nieuwe millenium bracht het toonaangevende institute of medicine in de verenigde staten het rapport ‘crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century’ uit. het wilde de kwaliteit van de gezondheidszorg in een bredere context schetsen en richting geven aan strategische keuzes die beleidsmakers, managers en clinici in de toekomst (zouden moeten) maken. het uitgangspunt was dat er een belangrijke hervorming nodig was om tot een kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem te komen. dit moet veilig, effectief, patiëntgericht, tijdig, efficiënt en billijk zijn, ondanks budgettaire beperkingen.

PREMs en PROMs: de stem van de patiënt in de gezondheidszorg?

Philip Moons

Het gezondheidszorgsysteem in de Verenigde Staten is het duurste van heel de wereld. In totaal wordt er 17,1 procent van het bruto binnenlands product gespendeerd aan gezondheidszorg, wat overeenkomt met 9 403 koopkrachtpariteit per persoon. Ter vergelijking: in België wordt 10,6 procent van het BBP aan gezondheidszorg gespendeerd, wat overeenkomt met 4 392 koopkrachtpariteit per persoon. De nood aan kostenbeheersing en -reductie leidde tot de vraag naar hoe dit kan worden gerealiseerd zonder (veel) aan kwaliteit in te boeten. In dit kader werd de zogenaamde ‘triple aim’ voorgesteld. Gezondheidszorgsystemen zouden zich zo moeten organiseren dat ze een drievoudig doel bereiken: betere zorg, betere gezondheid en lagere kosten. Verder wordt gestipuleerd dat de gezondheidszorg waarde moet creëren voor de patiënten. In dit ‘value-based care’-perspectief wordt patiëntwaarde gezien als een functie van de uitkomsten die belangrijk zijn voor de patiënten, op de kosten die nodig zijn om die uitkomsten te bekomen. Dit alles toont aan dat hervormingen in de gezondheidszorg, ondanks het feit dat ze vaak een kostenreductie willen realiseren, heel wat aandacht hebben voor de patiënt. Patiëntgerichtheid is een bijzonder uitdagend aspect van kwaliteitszorg. Maar over het effect ervan heerst nog heel wat onduidelijkheid. Ook is het nog niet helemaal duidelijk hoe patiëntgerichte zorg concreet kan worden geïmplementeerd in gezondheidszorgsystemen die reeds onder druk staan qua financiële middelen en mankracht.

Als we kwaliteitsvolle gezondheidszorg willen aanbieden, moet de stem van de patiënt een cruciale plaats hebben

Het vervolg van deze tekst lees je in de papieren versie van Karakter 61. De volledige bijdrage verschijnt later online.

Philip Moons is gewoon hoogleraar aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnsgeneeskunde KU Leuven, en is ‘visiting professor’ aan de Universiteit van Göteborg, Zweden. Hij doet onderzoek naar zorguitkomsten en transitie van zorg.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen