Deel dit artikel

de industriële revolutie leidde in een aantal landen tot een snelle economische groei en een toename van de welvaart voor de bevolking. de welvaartskloof tussen de armste en de rijkste landen in de wereld is echter groter dan ooit. waarom kennen sommige landen wel grote welvaartsstijgingen en andere niet? is er een recept voor snelle economische groei in arme landen? in beating the odds stellen justin yifu lin en célestin monga dat elk land ter wereld, hoe arm het vandaag ook is, in één generatie tijd een hoog niveau van welvaart kan bereiken.

Welvaart voor iedereen? Een kwestie van het juiste entry point

Miet Maertens

Welvaart is een relatief recent fenomeen. Het is pas sinds de industriële revolutie dat landen erin geslaagd zijn om een snelle economische groei en een hoog niveau van welvaart voor de bevolking te realiseren. In West-Europese landen, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië is het bruto nationaal product (BNP) per capita sinds de industriële revolutie met een factor twintig tot vijftig gestegen. Later volgde ook Japan het pad van de industrialisatie en snelle economische groei. In de loop van de laatste drie decennia kenden sommige landen – vooral in Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa – eveneens een snelle en aanhoudende economische groei en zijn ze kunnen evolueren van lage-inkomenslanden naar hogemiddeninkomenslanden en zelfs hoge-inkomenslanden (bijvoorbeeld China, Brazilië, Thailand, Hong Kong, Indonesië, Mexico). Andere landen – vooral in Sub-Sahara-Afrika – blijven echter achter. De relatieve welvaartskloof tussen de armste en de rijkste landen nadert een factor 150, met een BNP per capita rond de 700 Int$ (internationale dollar, een hypothetische munteenheid die dezelfde koopkracht uitdrukt als een US $ in de Verenigde Staten van Amerika) in de armste (Centraal Afrikaanse Republiek, Burundi, Congo DRC, Liberia) en een BNP per capita rond 100 000 Int$ in de rijkste landen (Qatar, Luxemburg, Singapore, Brunei). Voor de industriële revolutie was de welvaartskloof slechts factor drie. Waarom kennen sommige landen wel grote welvaartsstijgingen en andere niet? Is er een recept voor snelle economische groei in arme landen?

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 63. De volledige tekst verschijnt later online.
Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen