• Jean-Christophe Verstraete (1976) is hoofddocent algemene taalkunde aan de Universiteit van Leuven. Hij studeerde taalkunde in Leuven, Aarhus en Melbourne. Zijn onderzoek richt zich op taaltypologie en taaldocumentatie, met een bijzondere interesse voor Pama-Nyungan talen uit Cape York Peninsula (Australië), waar hij sinds 2003 veld- en archiefwerk verricht samen met antropologen en archeologen. Hij is hoofdredacteur van Karakter en secretaris-penningmeester van de Association for Linguistic Typology, de internationale vereniging van taaltypologen. Meer informatie is te vinden op http://wwwling.arts.kuleuven.be/fll/jcverstraete/.
  • Els van de Perre (1968) studeerde Germaanse talen en Algemene Literatuurwetenschap aan de KU Leuven. Van 1993 tot 2005 was ze redactiesecretaris van het literaire tijdschrift DW B (Dietsche Warande & Belfort – www.dwb.be). Sinds 2005 is ze redactiesecretaris van Karakter en sinds januari 2012 ook opnieuw voor DW B. Daarnaast is ze freelancevertaler en -redacteur.
  • Anke Gilleir (1969) doceert moderne Duitse literatuur en literatuurwetenschap aan de KU Leuven. Ze studeerde Germaanse filologie in Leuven en Trinity College Dublin en promoveerde in 1998 in Leuven met een proefschrift over gender en esthetiek in het ‘Weimar’ classicisme van Goethe. In 2008 was ze research fellow aan de Humboldt Universiteit Berlijn. Onderzoekzwaartepunten zijn literatuur en vrouwelijk auteurschap vanaf de 18de eeuw, gender en literatuur, literatuur, politiek en intellectualiteit, interculturele literatuur.
  • Stefaan Vaes (1976) is gewoon hoogleraar wiskunde aan de KU Leuven. Hij doet onderzoek in functionaalanalyse en groepentheorie. Hij is redacteur van het Journal of Functional Analysis en hoofd van de afdeling Analyse van het departement Wiskunde. Meer informatie kan je vinden op http://www.wis.kuleuven.be/analyse/stefaan
  • Philip Van Damme (1974) is deeltijds hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Leuven. Hij is werkzaam in het Universitair Ziekenhuis Leuven als neuroloog, met bijzondere interesse voor de neurodegeneratieve aandoening Amyotrofische laterale sclerose (ALS). Hij is verbonden aan het Vesalius Research Center (VIB), waar zijn onderzoek zich richt op de ontstaansmechanismen van neurodegeneratie bij de verwante aandoeningen ALS en frontotemporale dementie (FTD). Hij is lid van de redactieraad van Karakter sinds 2008. Meer informatie is te vinden op http://www.vrc-lab.be of http://www.neurology-kuleuven.be.
  • Peter Vermeersch (1972) is hoofddocent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leuven. Eerder was hij ook gastonderzoeker aan de Universiteit van Harvard. In zijn vakgebied houdt hij zich voornamelijk bezig met etnisch conflict, nationalisme en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa. Hij publiceerde onder meer de boeken The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contemporary Central Europe (2007) en Het Vredesfront. Etnisch conflict en internationale interventie (2011). Ander werk van hem verscheen in talloze academische tijdschriften. Meer informatie is te vinden op http://www.petervermeersch.net.
  • Diether Lambrechts is afgestudeerd als bio-ingenieur in de Cel- en Genbiotechnologie en behaalde een doctoraat in de Medische Wetenschappen aan de KU Leuven. In 2007 was hij postdoctoraal onderzoeker in het Wellcome Trust Center voor Humane Genetica aan de Universiteit van Oxford. In 2008 werd hij groepsleider aan het VIB Vesalius Research Center (VRC) en hoofd van het Laboratorium voor Translationele Genetica in het Departement Oncologie aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op het ontrafelen van de genetische voorbeschiktheid tot kanker en het in kaart brengen van genetische veranderingen in vaste tumoren, om uiteindelijk nieuwe biomerkers voor doelgerichte kankertherapieën te ontdekken en functioneel te valideren. Hij publiceerde onder andere in Lancet Oncology, Nature Biotechnology and Nature Genetics en won onder meer de Galenusprijs voor farmacologisch en fundamenteel onderzoek.
  • Martine Wevers (1958) is gewoon hoogleraar materiaalkunde aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling van microstructurele schade in materialen en gebruikt hiervoor niet-destructieve meetmethodes. Voor materialen in gebruik en processen ligt de nadruk op ‘on-line monitoring’ of ‘structural health monitoring’ technieken. Zij is hoofd van de onderzoekseenheid structurele materialen. Ze was gastonderzoeker aan een aantal buitenlandse instellingen (University of New South Wales, Sydney (1980), Stanford University en UCLA, U.S.A. (1987)). Meer informatie is te vinden op http://www.mtm.kuleuven.be/Onderzoek/ndt/