Karakter is een uitgave van Academische Stichting Leuven en verschijnt viermaal per jaar.

Redactiesecretariaat
p/a Universitaire Pers Leuven, Minderbroedersstraat 4, 3000 Leuven, België, redactie.karakter@gmail.com

Verantwoordelijke uitgever
Helder De Schutter, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Kardinaal Mercierplein 2, 3000 Leuven, België

Issn 1379-0390

Privacy
Wij respecteren uw privacy. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het ledenbestand. Op eenvoudig verzoek kan u het recht van toegang tot uw gegevens uitoefenen, evenals het recht om de verbetering ervan te vragen. Wie rechten meent te kunnen doen gelden op illustraties, dient contact op te nemen met de redactie.