• Pieter Bergé (1967) is hoofdredacteur van Karakter sinds 2015. Hij is hoogleraar musicologie aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich vooral op de vormanalyse van de klassieke en vroeg-romantische instrumentale muziek en op intertekstualiteit en citaattechnieken doorheen de muziekgeschiedenis. Hij is artistiek directeur van Festival 20/21, een Leuvens festival dat zich focust op de klassieke muziek sedert 1900. Hij publiceerde onder meer twee monografieën over de opera’s van Arnold Schönberg, verzamelbundels over Beethovens Sturm-sonate en over de geschiedenis van het requiem (Dies Irae) en literair werk (Homo audiens).
  • Manon Buysse (1991) is doctor-assistent aan de KU Leuven, waar ze Engelse taalvaardigheid doceert in de opleidingen Taal- en Letterkunde en Bedrijfscommunicatie. Ze begeleidt ook masterproeven op het snijvlak van (bedrijfs)communicatie en taalkunde. Haar eigen onderzoek spitst zich toe op de verwerving van de grammaticaal complexe zin in het Engels en Frans als vreemde talen. Sinds 2019 is ze redactiesecretaris en eindredacteur van Karakter
  • David Cassiman is arts in het UZ Leuven, op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten. Hij leidt er het Centrum Metabole Ziekten, waar patiënten met aangeboren stofwisselingsziekten worden gevolgd. Hij is sinds 2008 halftijds aangesteld als fundamenteel-klinisch onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Zijn onderzoek is gemengd klinisch en basaal en focust op stofwisseling en de lever. Hij is hoogleraar en verbonden aan de KU Leuven, de U Hasselt en de National Institutes of Health (NIH, Bethesda, Verenigde Staten). In Bethesda is hij verbonden aan het Undiagnosed Diseases Program, waar onderzoek gebeurt naar nieuwe ziekten bij patiënten met onverklaarde, ernstige ziektebeelden.
  • Helder De Schutter volgt in maart 2021 Pieter Bergé op als hoofdredacteur van Karakter. Hij is hoogleraar sociale en politieke filosofie verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, waar hij coördinator is van het Centrum voor Politieke Filosofie en Ethiek (RIPPLE). Hij werkt over de morele grondslagen van moedertaalerkenning, natievorming en federalisme. Hij is ook hoofdredacteur van Ethical Perspectives.
  • Annemie Geeraerd (1972) is hoofddocent aan het departement Biosystemen binnen de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Haar onderzoek focust op het kwantitatief en modelmatig benaderen van duurzaamheid en microbiologische veiligheid in de voedselketen. Belangrijke onderzoekslijnen zijn het verduurzamen van de eiwitbronnen in onze voeding, rekening houdend met nutritionele aspecten, vraagstukken rond lokale versus globale voedselconsumptie en softwaretools voor microbiologische risico-inschatting. Zij is coördinator van Ethics@Arenberg, was tot voor kort lid van de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie en momenteel van de Ethische Commissie Dual Use, Military Use & Misuse of Research. Zij doceert vakken rond programmeren en inzet van wiskundige modellen in biologische processen bij de bio-ingenieurs en de burgerlijk ingenieurs. Zij is ook lid van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV.
  • Thomas Hertog (1975) is hoogleraar aan het Instituut voor Theoretische Fysica van de KU Leuven en lid van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie in Brussel.Zijn onderzoek spitst zich toe op de oerknal die hij bestudeert op basis van de snaartheorie – een speculatieve theorie die potentieel geldig blijft bij de oerknal waar begrippen als ruimte en tijd hun betekenis verliezen. Hij is ook stichter en hoofd van het Center for Gravitational Waves van de KU Leuven.
  • Giovanni Samaey (1978) is sinds 2011 verbonden aan het departement Computerwetenschappen van de KU Leuven, afdeling Toegepaste Wiskunde en Numerieke Analyse. Van 2013 tot 2018 was hij lid van de Jonge Academie. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en de analyse van nieuwe methodes om simulaties uit te voeren van systemen van grote aantallen interagerende deeltjes en vindt toepassingen in de modellering van tumorgroei (de deeltjes zijn dan cellen), polymeercomposieten, energie uit kernfusie (met atomen en ionen als deeltjes), verkeersstromen (met voertuigen), en sociale interacties tussen mensen.
  • Stéphane Symons (1981) is hoofddocent in de cultuurfilosofie en esthetica aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Zijn onderzoek spitst zich toe op negentiende en twintigste eeuwse continentale wijsbegeerte, met een bijzondere interesse voor de Frankfurt School en het naoorlogse, Franse denken.
  • Bram Vervliet (1976) is sinds 2018 hoofddocent biologische psychologie aan de KU Leuven. Na een verblijf als Marie-Skłodowska-Curie fellow aan Harvard Medical School (Boston) keerde hij als BOF-onderzoeksprofessor terug naar de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Hij onderzoekt de psychobiologie van angst bij mens en dier, met een specifieke focus op de mechanismen waarmee nieuwe angsten aangeleerd worden en onterechte angsten afgeleerd. Dit onderzoek draagt bij tot het versterken van bestaande behandelingen voor angststoornissen.
  • Kaat Wils (1969) is gewoon hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis en hoofd van de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek op het terrein van de geschiedenis van de humane en biomedische wetenschappen, de onderwijsgeschiedenis en de geschiedenis van gender en lichamelijkheid. Zij is lid van de Onderzoeksraad van de KU Leuven en hoofdredacteur van de BMGN-Low Countries Historical Review.