• Pieter Bergé (1967) is hoofdredacteur van Karakter sinds 2015. Hij is hoogleraar musicologie aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich vooral op de vormanalyse van de klassieke en vroeg-romantische instrumentale muziek en op intertekstualiteit en citaattechnieken doorheen de muziekgeschiedenis. Hij is artistiek directeur van Festival 20/21, een Leuvens festival dat zich focust op de klassieke muziek sedert 1900. Hij publiceerde onder meer twee monografieën over de opera’s van Arnold Schönberg, verzamelbundels over Beethovens Sturm-sonate en over de geschiedenis van het requiem (Dies Irae) en literair werk (Homo audiens).
  • David Cassiman is arts in het UZ Leuven, op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten. Hij leidt er het Centrum Metabole Ziekten, waar patiënten met aangeboren stofwisselingsziekten worden gevolgd. Hij is sinds 2008 halftijds aangesteld als fundamenteel-klinisch onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Zijn onderzoek is gemengd klinisch en basaal en focust op stofwisseling en de lever. Hij is hoogleraar en verbonden aan de KU Leuven, de U Hasselt en de National Institutes of Health (NIH, Bethesda, Verenigde Staten). In Bethesda is hij verbonden aan het Undiagnosed Diseases Program, waar onderzoek gebeurt naar nieuwe ziekten bij patiënten met onverklaarde, ernstige ziektebeelden.
  • Thomas Hertog (1975) is hoogleraar aan het Instituut voor Theoretische Fysica van de KU Leuven en lid van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie in Brussel.Zijn onderzoek spitst zich toe op de oerknal die hij bestudeert op basis van de snaartheorie – een speculatieve theorie die potentieel geldig blijft bij de oerknal waar begrippen als ruimte en tijd hun betekenis verliezen. Hij is ook stichter en hoofd van het Center for Gravitational Waves van de KU Leuven.
  • Ine Van Hoyweghen (1976) is hoogleraar aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Universiteit van Leuven. Haar onderzoek richt zich op de sociale aspecten en implicaties van geneeskunde en levenswetenschappen. Na jaren internationale onderzoekservaring keerde zij in 2013 terug naar haar alma mater (FWO – Odysseus). In Leuven is ze hoofd van het Life Sciences & Society Lab en bestuurslid van het Leuven Institute for human Genomics and Society (LIGAS). Ze is ook lid van de Jonge Academie (JA – KVAB) en Voorzitter van de Belgian Science, Technology & Society (B.STS) Vereniging.
  • Giovanni Samaey (1978) is sinds 2011 verbonden aan het departement Computerwetenschappen van de KU Leuven, afdeling Toegepaste Wiskunde en Numerieke Analyse. Van 2013 tot 2018 was hij lid van de Jonge Academie. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en de analyse van nieuwe methodes om simulaties uit te voeren van systemen van grote aantallen interagerende deeltjes en vindt toepassingen in de modellering van tumorgroei (de deeltjes zijn dan cellen), polymeercomposieten, energie uit kernfusie (met atomen en ionen als deeltjes), verkeersstromen (met voertuigen), en sociale interacties tussen mensen.
  • Stéphane Symons (1981) is hoofddocent in de cultuurfilosofie en esthetica aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Zijn onderzoek spitst zich toe op negentiende en twintigste eeuwse continentale wijsbegeerte, met een bijzondere interesse voor de Frankfurt School en het naoorlogse, Franse denken.
  • Kaat Wils (1969) is gewoon hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis en hoofd van de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek op het terrein van de geschiedenis van de humane en biomedische wetenschappen, de onderwijsgeschiedenis en de geschiedenis van gender en lichamelijkheid. Zij is lid van de Onderzoeksraad van de KU Leuven en hoofdredacteur van de BMGN-Low Countries Historical Review.
  • Manon Buysse (1991) is doctor-assistent aan de KU Leuven, waar ze Engelse taalvaardigheid doceert in de opleidingen Taal- en Letterkunde en Bedrijfs-communicatie. Ze begeleidt ook masterproeven op het snijvlak van (bedrijfs)communicatie en taalkunde. Haar eigen onderzoek spitst zich toe op de verwerving van de grammaticaal complexe zin in het Engels en Frans als vreemde talen. Sinds 2019 is ze redactiesecretaris en eindredacteur van Karakter