Deel dit artikel

in een ideaal scenario evolueert de wereld tegen 2040 naar een energiemix waarbij hernieuwbare energie steeds belangrijker wordt. een van de grote technische problemen blijft echter de opslag ervan. bij gebrek aan een fundamentele oplossing hiervoor zal aardgas steeds meer worden ingezet om eventuele tekorten in de hernieuwbare-energieproductie op te vangen. wie de geopolitiek van de komende decennia wil begrijpen zal dan ook niet om aardgas heen kunnen.

Geopolitiek van aardgas: brug naar de toekomst?

David Criekemans

De mondiale energiesector ondergaat vandaag een diepgaande transformatie. In een ideaal scenario evolueert de wereld tegen 2040 naar een energiemix waarbij hernieuwbare energie een steeds dominanter deel uitmaakt. Maar voorlopig zijn we daar nog niet. Een van de grote technische problemen blijft de opslag van hernieuwbare energie. Landen als Zwitserland kunnen overtollige zonne-energie omzetten in elektriciteit en zo water naar hogergelegen gebieden in het gebergte pompen. Op momenten dat er weinig zon- of windenergie beschikbaar is, kunnen ze dit water opnieuw naar beneden laten stromen zodat turbines worden aangedreven om opnieuw elektriciteit op te wekken. Een berg zorgt zo voor een natuurlijke batterijopslag. Vlakke landen als België en Nederland moeten daar nog iets op vinden. Naarmate hernieuwbare energie als percentage van onze nationale energiemix toeneemt, zal de productie aan meer pieken en dalen onderhevig zijn. Bij gebrek aan een fundamentele doorbraak in de hernieuwbare-energieopslag zal aardgas steeds belangrijker worden, vooral om de dalen in de hernieuwbare-energieproductie op te vangen. Een gascentrale kan namelijk makkelijk worden ‘aan- en uitgezet’. Via wetgeving en financieringsmechanismen moet dan wel worden nagedacht over een manier om haar rendabiliteit te garanderen als ze niet altijd operationeel is.

Aardgas vormt mogelijk de ‘bridge fuel’ naar een energietoekomst met minder CO2-emissies

Het vervolg van deze tekst lees je in de papieren versie van Karakter 62. De volledige versie verschijnt later online.
Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen