Deel dit artikel

als een kind niet of later dan verwacht zijn eerste woordjes zegt, zijn ouders vaak ongerust. dit kan immers een eerste teken zijn van een bredere ontwikkelingsproblematiek, zoals een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis, of van een gehoorprobleem of een neurologische aandoening. om een juiste diagnose te stellen is een multidisciplinaire aanpak nodig. alleen zo krijgt het kind ook de juiste behandeling.

Wat als een kind niet begint te spreken?

Inge Zink

Ouders kijken vol verwachting uit naar de eerste woorden van hun kind. Wanneer hun peuter niet of veel later dan verwacht begint te spreken, zijn ze ongerust en vrezen vaak meteen het ergste. Niet beginnen praten kan immers een eerste teken zijn van een bredere ontwikkelingsproblematiek, zoals een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis. Het kan er ook op wijzen dat het kind een gehoorprobleem of een neurologische aandoening heeft. Maar er zijn ook heel wat kinderen die laat beginnen spreken zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Een deel van de kinderen met taalachterstand haalt die in (al dan niet met behulp van logopedische therapie) en heeft op latere leeftijd geen problemen meer met de taalontwikkeling. Bij andere kinderen gaat het om een hardnekkig iets waarmee ze tot op volwassen leeftijd blijven worstelen.

Een kind leert zijn moedertaal zowel begrijpen als produceren, waarbij het taalbegrip steeds voorloopt op de taalproductie

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 59. De volledige tekst verschijnt later online.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen