Deel dit artikel

personalised medicine, precision medicine, stratified medicine… u heeft deze buzzwords de voorbije jaren allicht meer en meer gehoord. hoewel deze termen verschillende benaderingen binnen de gezondheidszorg belichten is hun principe hetzelfde, namelijk het afstemmen van een behandeling op maat van de individuele patiënt. een nieuw principe is dit niet. hippocrates, de vader van de geneeskunde, kwam al bijna 2 500 jaar geleden tot dit inzicht. hoe komt het dan dat rond dit principe slechts recent een ware hype is ontstaan?

Personalised medicine, de nieuwe mantra van de farmaceutische industrie

Laurenz Govaerts, Steven Simoens, Walter van Dyck en Isabelle Huys

Voor de farmaceutische industrie betekent gepersonaliseerde geneeskunde dat men voor een patiëntenpopulatie binnen een bepaald ziektebeeld geneesmiddelen ontwikkelt uitgaande van specifieke (patho)fysiologische kenmerken – dit zijn kenmerken die gerelateerd zijn aan het ziekteproces. Een voorbeeld hiervan is een defect proteïne dat aanleiding kan geven tot het ziektebeeld kanker. Deze pathofysiologische kenmerken op basis waarvan men subpopulaties van patiënten kan onderscheiden binnen een ziektebeeld, worden ‘biomerkers’ genoemd en worden gebruikt om patiënten te selecteren voor een specifieke behandeling. De farmaceutische industrie richt zich tegenwoordig dus meer op preciezere, persoonlijkere manieren om patiënten te behandelen. Wat heeft die evolutie gestuurd en mogelijk gemaakt, en hoe is men op dit punt gekomen binnen de farmaceutische industrie? Het antwoord hierop is meervoudig. Laat ons beginnen bij de ontwikkeling van de Big Pharma de afgelopen decennia om zo de impulsen vanuit de industrie te begrijpen.

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 60. De volledige tekst verschijnt later online.

Deel dit artikel