Deel dit artikel

met zijn concept van een machine die in staat moet zijn om elke wiskundige berekening met een eindig aantal stappen uit te voeren stond alan turing niet alleen aan de wieg van de computer, maar ook aan die van de artificiële of kunstmatige intelligentie. door zijn werk raakte de neurowetenschapper warren s. mcculloch ervan overtuigd dat het menselijke brein eigenlijk ook een machine is die logica, vervat in neurale netwerken, gebruikt om complexe berekeningen te maken. samen met de logicus walter h. pitts legde mcculloch de grondslag voor het latere onderzoek naar artificiële neurale netwerken (ann), waarbij computers – net zoals mensen – kunnen leren uit voorbeelden die ze aangereikt krijgen. wanneer ze daarbij, simpel gesteld, heel veel lagen beschouwen, spreken we van deep learning.

De doorbraak van deep learning

Ann Dooms

I propose to consider the question ‘Can machines think?’

Met deze vraag startte Alan Turing in 1950 zijn wereldberoemde artikel ‘Computing Machinery and Intelligence’, waarin hij de basis legde voor wat we nu kennen als artificiële (of kunstmatige) intelligentie, kortweg AI. Volgens Van Dale betekent dit het met behulp van een computer nabootsen van het menselijke denken. Turing bedacht namelijk een gedachte-experiment, dat hij The Imitation Game noemde, om de intelligentie van een machine te beoordelen. In één ruimte zit een menselijke ondervrager, in een andere een mens en een computer. De ondervrager communiceert met beiden door middel van een reeks getypte vragen en antwoorden en dient te achterhalen wie de mens is. Wanneer de computer erin slaagt de ondervrager om de tuin te leiden, slaagt die in wat we nu de Turingtest noemen.

Turing was ervan overtuigd dat een computer dit vermogen zou kunnen leren net zoals een kind leert. Hij bespreekt en weerlegt vervolgens een hele resem van mogelijke tegenkantingen over het bestaan van zulke machines en verwijst hierbij ook naar zijn eerdere baanbrekende werk uit 1936 over berekenbaarheid, dat kadert in de toenmalige revolutie in de wiskundige logica en bijgevolg de fundamenten van de wiskunde. Hij conceptualiseerde in dat werk een machine, nu bekend als (universele) Turingmachine, die in staat is om elke wiskundige berekening die bestaat uit een eindig aantal stappen uit te voeren. Hij stond hiermee aan de wieg van de computer, maar ook reeds aan die van AI, want de conceptuele machine inspireerde de neurowetenschapper Warren S. McCulloch.

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 76. De volledige tekst verschijnt later online.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen