Deel dit artikel

het telen van gewassen levert ons essentiële basisproducten, zoals voedsel voor mens en dier, vezels en brandstof. ons voedselsysteem en dus ook de gewasproductie staat echter onder enorme druk. naar verwachting ronden we eind deze eeuw de kaap van de 11 miljard mensen op aarde, die natuurlijk allemaal gevoed moeten worden. een van de voornaamste uitdagingen van de 21ste eeuw is dan ook het verhogen van de voedselproductie zonder milieu, klimaat en biodiversiteit uit het oog te verliezen. om de algemene plantengezondheid te versterken wordt er de laatste jaren veel aandacht besteed aan de verzameling micro-organismen op en in de plant. dit microbioom levert als het ware ecosysteemdiensten voor de plant. steeds vaker worden plant en microbioom ook voorgesteld als één metaorganisme: de plantholobiont.

De plantholobiont: vertrekpunt voor het streven naar een duurzamere gewasproductie?

Barbara De Coninck

Het wereldwijde voedselsysteem staat onder enorme druk. Om de wereldbevolking, die naar verwachting tegen 2100 tot 11 miljard mensen zal toenemen, te voorzien van voldoende voedsel, zal de voedselproductie met minstens 50 % moeten stijgen. Aangezien ongeveer de helft van de bewoonbare landmassa gebruikt wordt voor landbouwdoeleinden en ons voedselsysteem reeds een enorme impact heeft op natuurlijke ecosystemen is een uitbreiding van het landbouwareaal geen optie. Bovendien draagt het voedselsysteem, verantwoordelijk voor 1/3 van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, sterk bij tot de klimaatverandering en ondervindt het tegelijkertijd ook de gevolgen van die klimaatverandering. Het verhogen van de voedselproductie in een veranderend klimaat en met bijzondere aandacht voor milieu, klimaat en biodiversiteit is daarom een van de belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw. Er zijn diverse paden die we moeten bewandelen om de nodige transitie tot een duurzaam, stabiel en betaalbaar voedselsysteem te bewerkstelligen. Zo legt de boer-tot-bordstrategie, die kadert binnen de Europese Green Deal, niet alleen de nadruk op het voorkomen van voedselverliezen en voedselverspilling maar wordt er ook, terecht, veel belang gehecht aan een duurzame voedselproductie, -verwerking, -distributie en -consumptie.

Meer specifiek wordt er, om een duurzame voedselproductie te bewerkstelligen en hierbij de impact op milieu en biodiversiteit te verminderen, binnen de ‘Boer tot Bord’-strategie onder meer gestreefd naar een vermindering met 50 % van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en 20 % minder bemesting tegen 2030. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen (waaronder nitraten en fosfaten) is echter vooralsnog onontbeerlijk om hoge en kwaliteitsvolle gewasopbrengsten te garanderen. Om de negatieve effecten van deze vermindering te compenseren, moet er daarom sterk ingezet worden op innovatieve en kennisgedreven landbouwpraktijken. Hierbij stimuleert men onder andere de ontwikkeling van natuurlijke producten op basis van goedaardige micro-organismen zoals bepaalde bacteriën en schimmels die toegediend kunnen worden aan de bodem of op de bovengrondse delen van de plant om de plantengezondheid te versterken. Deze micro-organismen vormen dan ook een belangrijk onderdeel van biostimulanten en biopesticiden, producten die respectievelijk de gewasgroei bevorderen of planten beter beschermen tegen ziekten.

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 78. De volledige tekst verschijnt later online.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen