Deel dit artikel

wanneer er een taalbarrière optreedt tussen patiënten en zorgverstrekkers, kunnen heel wat problemen opduiken. patiënten begrijpen instructies niet altijd even goed, zorgverleners zijn niet altijd helemaal zeker van de informatie die ze van hun patiënten krijgen en onderwerpen die daarom aan extra onderzoeken en scans. taalbarrières zorgen ervoor dat patiënten minder tevreden zijn over hun behandeling en brengen vooral ook hun autonomie in het gedrang, nochtans een van de hoekstenen van het patiëntenrecht in de hedendaagse gezondheidszorg. het wordt nog complexer wanneer er sprake is van andere kwetsbaarheden, voortvloeiend uit individuele kenmerken zoals etniciteit, geslacht of wettelijke status. de literatuur raadt dan ook steevast het gebruik van professionele medische tolken aan. in belgië en in de eu zijn er geen verplichtingen op dat vlak, maar in principe zijn er in vele ziekenhuizen wel tolken of interculturele bemiddelaars beschikbaar.

De onlosmakelijke verbondenheid van taal en gezondheid

Antoon Cox

‘In HCB is de taal geen barrière voor uw gezondheid’. Dat is de slogan waar Hospital Clínica Benidorm mee uitpakt op haar website, die volledig beschikbaar is in het Engels, Spaans, Duits, Nederlands, Frans, Noors en Russisch. Het ziekenhuis aan de Spaanse Costa Blanca heeft een volledig Nederlandssprekend team van artsen, verpleegkundigen, tolken en administratief personeel – gericht op Vlaamse en Nederlandse lifestylemigranten, ook wel overwinteraars genoemd. Hun voorzieningen behoren tot de internationale state of the art als het gaat om zorg voor (lifestyle)migranten.

Taal, communicatie en gezondheid zijn dan ook op verschillende manieren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dankzij taal kunnen we onder woorden brengen hoe we ons voelen, antwoorden op vragen van een arts, en vragen stellen aan een apotheker. Ook de samenwerking tussen zorgverstrekkers onderling, die cruciaal is voor een goede patiëntenzorg, berust op gesproken en geschreven taal. Naast de transactionele functie van taal, die gericht is op het overbrengen van informatie, heeft taal ook een affectieve of fatische functie, die eerder te maken heeft met de relationele aspecten van communicatie (geruststellen, troosten, bevestigen, smalltalk…).

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 78. De volledige tekst verschijnt later online.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen