Deel dit artikel

eind 2022 stonden er meer dan 175 000 kandidaten op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. niet elke gerechtigde maakt deel uit van die lijst, en de reële nood is nog een stuk hoger: volgens surveygegevens zouden er zo’n 250 000 extra woningen moeten zijn om de gekende noden te lenigen. bovendien is de staat van veel woningen ondermaats en houdt een aanzienlijk deel van de huurders na het betalen van de huur niet genoeg over om van te kunnen leven. de middelen die de overheid tot dusver heeft geïnvesteerd zijn doelgericht noch doelmatig geweest. het is duidelijk: de woonnood in vlaanderen is immens.

Vlaanderen: de woonnood is hoog, de redding niet nabij

Pascal De Decker

Op 16 mei 2004 liepen enkele honderden ‘woonactivisten’ in Gent achter een spandoek aan met een pleidooi voor menswaardig wonen voor iedereen. De betoging was georganiseerd door het Platform Wonen, een tijdelijk samenwerkingsverband van 45 middenveldorganisaties die zich bekommer(d)en om het woonlot van de meest kwetsbaren. De manifestatie werd afgesloten met de ondertekening van een charter met een eisenpakket.

Het bracht weinig zoden aan de dijk. Campagnes, opiniestukken, debatten en oproepen tot een beleidsshift inzake wonen zouden volgen, met als climax de woonzaak. Een dertigtal Vlaamse sociale organisaties en een veertigtal academici gaven vóór de parlementsverkiezingen van 2019 aan dat een procedure bij het Europees Sociaal Comité tot de mogelijkheden behoorde indien het nieuwe beleid te weinig ambitieus zou blijken om de woonnoden aan te pakken. De programma’s van de diverse politieke partijen etaleerden weinig ambitie. Het was dan ook niet verwonderlijk dat een aantal organisaties, na een grondige analyse van het regeerakkoord voor de periode 2019-2024, onvoldoende antwoorden vonden op wat zij een ‘wooncrisis’ noemen. Ze gaven het startschot voor de woonzaak en spanden een procedure tegen Vlaanderen aan bij het Europees Sociaal Comité. Een uitspraak wordt verwacht in de loop van 2024.

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 86. De volledige tekst verschijnt later online.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen