Deel dit artikel

dankzij globalisering intensiveren de internationale handel en reisbewegingen. voor mensen betekent dat dat ze snel en goedkoop de wereld kunnen zien, maar ook voor plant- en diersoorten opent het perspectieven: zij raken bewust en onbewust over de wereld verspreid. wanneer ze in hun nieuwe habitat niet af te rekenen krijgen met concurrenten of natuurlijke vijanden, kunnen ze zich zo snel verspreiden dat ze invasief worden genoemd. hun introductie kan verstrekkende gevolgen hebben voor de biodiversiteit en het ecosysteem in hun nieuwe omgeving, maar ook voor de economie en de volksgezondheid. een effectief beleid is dus noodzakelijk.

Van muskusrat tot huiskat: Invasieve exoten en beleid

Lowieke Vermeulen

De laatste jaren horen we in het nieuws steeds vaker over allerlei plant- en diersoorten die in Europa opduiken, maar er aanvankelijk niet voorkwamen. Zo overwoekert de Japanse duizendknoop menige (stads)tuin, vormt de brulkikker een bedreiging voor de lokale flora en fauna, vernielt de Chinese wolhandkrab visnetten en fuiken, en beschadigt de muskusrat dijken soms in dusdanige mate dat de reparatiekosten hoog oplopen. Ook worden bacteriën en virussen via menselijk reisgedrag en het transport van goederen over de wereld verspreid, en kunnen nieuwkomers fungeren als vectoren voor ziektes, zoals de Aziatische tijgermug, die meer dan 20 virussen kan overdragen.

Globalisering leidt tot toenemende integratie, zowel op economisch, cultureel als politiek vlak. Deze integratie betekent een grotere onderlinge verbondenheid en een intensivering van internationale handel en reisbewegingen. Hoewel dit tal van voordelen oplevert, heeft integratie heeft ook een keerzijde, niet alleen voor de mens, maar ook voor andere diersoorten. De ongekende mogelijkheden om snel en goedkoop de wereld rond te reizen zorgen er ook voor dat plant- en diersoorten, bewust en onbewust, in toenemende mate over de wereld worden verspreid. Een deel van deze soorten voelt zich snel thuis in zijn nieuwe omgeving, vooral wanneer er geen predatoren of andere natuurlijke vijanden aanwezig zijn. Bij een gebrek aan concurrentie verspreiden deze soorten zich zo snel en succesvol dat het hun nieuwe habitat verstoort, en ontwikkelen zij zich tot wat we invasieve exoten noemen. Wanneer een invasieve exoot eenmaal geacclimatiseerd is geraakt in een ecosysteem, is het moeilijk en duur om ze uit het gebied te verwijderen en de reeds toegebrachte schade te herstellen. De introductie van invasieve exoten kan bovendien leiden tot het verdwijnen van inheemse soorten, het verstoren van ecosystemen, en schade aan de economie en volksgezondheid.

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 73. De volledige tekst verschijnt later online.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen