Deel dit artikel

de laatste vijftien jaar is het vaccinatieprogramma in belgië steeds verder uitgebreid. met de gekende en bewezen betrouwbare vaccins slagen we erin ook de meest kwetsbaren in de maatschappij te beschermen tegen een hele verzameling ziektes. toch stellen steeds meer ouders zich vragen bij de veiligheid en noodzaak van vaccins en vaccinatieprogramma’s. het internet bevat naast veel nuttige informatie ook heel wat verontrustende verhalen van ‘anti-vaxxers’, geregeld ondersteund door zogenaamde experten die de veiligheid van vaccins in twijfel trekken. de aarzeling om te vaccineren die dit bij sommige ouders veroorzaakt is begrijpelijk, maar ook potentieel gevaarlijk.

Vaccins en vaccinatieprogramma’s: De feiten versus de fictie

Corinne Vandermeulen

Vaccins behoren tot de meest effectieve middelen in ons medisch arsenaal wanneer we kijken naar de vermindering in ziekte- en sterftecijfers. Globaal genomen worden door vaccinatie jaarlijks meer dan zes miljoen doden vermeden, en het sterftecijfer is slechts het topje van de ijsberg, want cijfers over blijvende letsels (zoals hersenschade als gevolg van meningitis of verlammingen als gevolg van polio) worden hierbij niet in rekening gebracht. Dankzij vaccinatie werden de pokken de wereld uit geholpen en staan we dicht bij de uitroeiing van kinderverlamming of poliomyelitis. Beide ziekten waren in het verleden oorzaak van heel wat sterfte en complicaties met blijvende letsels tot gevolg. Bij de start van de vaccinatiecampagnes tegen polio in de jaren ‘50 stonden ouders met hun kinderen in rijen aan te schuiven om de felbegeerde vaccins te laten toedienen. De huidige vaccins in ons aanbevolen vaccinatieprogramma voor zuigelingen en kinderen zijn al tientallen jaren gekend; uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat deze vaccins niet alleen veilig zijn, maar vooral ook bijzonder efficiënt in het voorkomen van infectieziekten.

Het grootste voordeel van vaccinatie is dat men naast het ontwikkelen van een persoonlijke bescherming ook groepsbescherming of kudde-immuniteit kan bekomen. Groepsbescherming ontstaat wanneer 90 % tot 95 % van een bevolking gevaccineerd is. Door het ontwikkelen van groepsimmuniteit kan de verspreiding van de microben waartegen gevaccineerd wordt onderbroken worden. Hierdoor worden de meest kwetsbare kinderen in onze maatschappij, namelijk zij die niet gevaccineerd kunnen worden of niet reageren op een vaccin omwille van ziekte of medicatie, mee beschermd. Er is dus een solidariteitsprincipe bij vaccinatie, waardoor vaccinatie van je eigen kind niet alleen goed is voor dat kind, maar ook voor het kind van de buren en bij veralgemening voor de hele bevolking.

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 69. De volledige tekst verschijnt later online.
Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen