Deel dit artikel

het leesniveau van vlaamse vijftienjarige leerlingen gaat opnieuw achteruit. dat blijkt uit de resultaten van het europese pisa-onderzoek uit 2018. ook aan universiteiten en hogescholen wordt steen en been geklaagd over het taalvaardigheidsniveau van studenten, vooral dan over het schrijfniveau. is het daar echt zo bedroevend mee gesteld en zo ja, kunnen we daar dan ook iets aan doen? het antwoord op beide vragen is ja. een t(a)al(en)beleid met maatregelen op het gebied van studenten én docenten, op basis van een inventaris van de belangrijkste problemen, kan die noden lenigen.

Van talige noden tot mogelijke oplossingen

Naar een inclusief en procesmatig t(a)al(en)beleid voor startende studenten

Lieve De Wachter

Telkens als de resultaten van een PISA-leesonderzoek bekend raken, schreeuwen onderwijsministers – met in hun kielzog alle betrokken stakeholders – moord en brand over het ‘bedroevende taalvaardigheidsniveau’ van Vlaamse leerlingen. Om te weten of dat terecht is, moeten we eerst ingaan op wat PISA precies inhoudt en dan kijken naar de eventuele gevolgen.

pisa is een internationaal onderzoek dat driejaarlijks de leeruitkomsten in een groot aantal OESO- en partnerlanden verzamelt en analyseert. Zo werden voor PISA 2018 in 79 landen in totaal meer dan 600 000 vijftienjarigen getest op leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid. De website van Onderwijs Vlaanderen leert ons dat er bij de laatste pisa-bevraging in Vlaanderen op die manier 4 822 leerlingen uit 172 scholen uit alle onderwijsvormen deelnamen. De cijfers tonen dat het inderdaad klopt dat de Vlaamse leerlingen nu voor leesvaardigheid voor het eerst uit de top 10 van de deelnemende landen vallen.

Opvallend is wel dat er in Vlaanderen meer toppresteerders zijn voor leesvaardigheid dan gemiddeld over de OESO-landen heen. Maar omgekeerd blijkt ook dat bijna één op vijf vijftienjarigen het basisniveau voor leesvaardigheid helemaal niet haalt. Dat wil dus zeggen dat die leerlingen niet in staat zijn de essentiële informatie uit teksten te halen en zich op leesvlak ‘te behelpen’. De negatieve trend is zichtbaar in alle onderwijsvormen. In het aso zitten nu bijvoorbeeld 5 procent laagpresteerders, wat vroeger 1 procent was. Steeds meer Vlaamse leerlingen halen dus het minimumniveau niet.

Het vervolg van dit artikel lees je in de papieren versie van Karakter 74. De volledige tekst verschijnt later online.

Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen